Anne

Ongelofelijk! Het is inmiddels 20 jaar geleden dat ik er ‘toevallig’ voor koos om naar de PABO te gaan. Wat ik daar vooral leerde, was dat ik ‘wat had’ met opvoeden en leren.

Ik bleek meer met leren te hebben, dan de PABO mij kon bieden en studeerde daarom ook nog Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Vanaf de geboortes van mijn dochters Sofie (2011) en Liesje (2013), werd nóg duidelijker hoe ik ook wat met opvoeden had. Ik koos en kies er nog voor om zo vaak mogelijk ten volle en met aandacht met hen te zijn. Aandacht is voor mij hét ingrediënt dat de mate van opvoedgeluk – zowel bij mezelf als bij mijn kinderen – bepaalt.

Sinds begin 2018 wonen we als drieledig gezin in een huis in het noorden van Eindhoven. Liesje en Sofie wonen van zaterdag namiddag tot en met woensdagochtend bij mij. Ik mis hen gruwelijk in de tijd dat ze niet bij mij zijn en ik geniet enorm van de ruimte die er dan is: in mijn eigen ritme leven, spontaan dingen kunnen ondernemen, bezinnen en mijmeren zolang als ik wil. En ook vooral: ruimte om te schrijven!

Naast mijn passie voor opvoeden en leren, heb ik een passie voor ADHD. Ouders van kinderen met ADHD en vrouwen met ADHD om precies te zijn. Hen coach ik vanuit Dé ADHDacademie. Wat me ook daarin het meest aanspreekt is het leerproces dat zij doorlopen én de zoektocht die er is met aandacht. In die zin maakt de inhoud niet zoveel uit voor me: als er maar wordt geleerd.

Hier neem je mee in het contact, de interactie die ik heb met mijn dochters. Maar ik vertel je ook over het contact met andere kinderen. Bijvoorbeeld kinderen die ik ontmoet op de school waar mijn dochters naartoe gaan en waar ik wekelijks op dinsdag in de pauze op het plein sta en daarna muziekles geef in de groepen 3/4. Of kinderen die ik toevallig tegen het het lijf loop, kinderen in de familie. Het maakt eigenlijk niet uit. Waardevol contact, momenten van opvoedgeluk, kunnen er ieder moment en met ieder kind zijn.

Natuurlijk kom je Sofie en Liesje hier het meest tegen. Je krijgt hen alleen niet te zien. Ze hebben recht op hun privacy. En in het kader daarvan wil ik graag dat je weet dat alles wat ik schrijf niets meer is dan mijn perceptie en interpretatie. Daarmee bedoel ik dat wat ik schrijf niets zegt over wat zij hebben bedoeld of in hun ogen hebben gezegd of gedaan en alles over hoe ik dat heb beleefd.